ปิด

Welcome~New Member!

We have some exclusive offer for you!

WAYS TO EARN POINTS
ช่องทางร้านค้าออนไลน์ สั่งซื้อสำเร็จแล้ว
ทุกๆ การใช้จ่าย จะได้รับ คะแนน
ลงทะเบียน
ช่องทาง POS สั่งซื้อสำเร็จแล้ว
รับ คะแนน สำหรับทุก $1.00 SGD ที่ใช้จ่ายไป
ลงทะเบียน
WAYS TO EARN POINTS
ช่องทางร้านค้าออนไลน์ สมัครสมาชิกอีเมล
100 คะแนน
ลงทะเบียน
ช่องทางร้านค้าออนไลน์ ลงทะเบียนบัญชี
500 คะแนน
ลงทะเบียน
ช่องทางร้านค้าออนไลน์ รางวัลวันเกิด
500 คะแนน
ลงทะเบียน
ช่องทาง POS ลงทะเบียนบัญชี
500 คะแนน
ลงทะเบียน
WAYS TO REDEEM POINTS
ช่องทาง POS ส่วนลดการสั่งซื้อ
100 คะแนน = $1.00 SGD
ลงทะเบียน
WAYS TO REDEEM POINTS
ส่วนลด $20.00 SGD
2000 คะแนน
ลงทะเบียน
ส่วนลด $15.00 SGD
1500 คะแนน
ลงทะเบียน
ส่วนลด $10.00 SGD
1000 คะแนน
ลงทะเบียน
ส่วนลด $5.00 SGD
500 คะแนน
ลงทะเบียน
WAYS TO REDEEM POINTS
WODE Hand & Body Disinfectant Spray 250ml
2000 คะแนน
ลงทะเบียน
WODE Air Lite (Empty)
1500 คะแนน
ลงทะเบียน
WODE Hand & Body Disinfectant Spray 80ml
1000 คะแนน
ลงทะเบียน
WODE Hand & Body Disinfectant Spray 20ml
500 คะแนน
ลงทะเบียน

Referrals

Refer your friends to give them a reward and claim your own